ממרח חלפניו

 ממרח חריף עשוי מפלפל חלפניו מכסיכני כבוש